Start uw aanvraag via het onderstaande formulier

Na betaling komt u direct op de pagina met de vragenlijst terecht. Het doorlopen van de meerkeuzevragen neemt gemiddeld zo'n 4 minuten in beslag. Na het invulen ontvangt u binnen 60 minuten een uitslag en advies gericht op uw situatie. 

 • Wees op tijd met aanvragen Het CBR adviseert u de aanvraag 4 maanden van tevoren in te sturen
 • 19 meerkeuzevragen Gemiddeld doorloopt men de vragenlijst in zo'n 4 minuten
 • Binnen 60 minuten U ontvangt binnen 60 minuten een uitslag en advies gericht op uw situatie
 • Sneller verloop definitieve aanvraag Door uw definitieve aanvraag goed voor te bereiden bent u bij het CBR sneller door de procedure
Gezondheidsverklaring pre-check
Gezondheidsverklaring pre-check
€41,00

De eerste stappen naar een succesvolle aanvraag

Doorloop eerst de gehele pre-check en wacht de keuring van de specialist af. Zo voorkomt u extra kosten, lange doorlooptijden, of een onnodig bezoek aan een keuringsarts.
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Verlengen 75+

 • Ten alle tijden is de eerste stap naar het verlengen van uw rijbewijs het aanvragen van de gezondheidsverklaring.
 • Wanneer u 75 jaar of ouder bent zal het CBR u na het insturen van de gezondheidsverklaring ten alle tijden doorverwijzen naar een keuringsarts
 • Vraag uw verklaring tijdig aan. Het CBR adviseert momentel dit wegens de huidige verwerkingstijd minimaal 4 maanden van tevoren te doen.

Eerste aanvraag

 • Ook bij een eerste aanvraag voor een rijbewijs is het nodig dat u voor u examen kunt doen een gezondheidsverklaring invult. Doe dit op tijd.
 • In sommige gevallen kan het CBR oordelen dat extra controle door een keuringsarts nodig is. U hoort dit na het insturen van de definitieve gezondheidsverklaring
 • Het CBR adviseert u de aanvraag minimaal 4 maanden van tevoren in te dienen.

Verlengen of uitbreiden

 • ook bij het uitbreiden of verlengen van uw rijbewijs is de eerste stap ten alle tijden het aanvragen van een gezondheidsverklaring.
 • In sommige gevallen kan het CBR oordelen dat extra controle door een keuringsarts nodig is. U hoort dit na het insturen van de definitieve gezondheidsverklaring
 • Het CBR adviseert de aanvraag minimaal 4 maanden van tevoren in te dienen.

 

Gaat u uw rijbewijs aanvragen of verlengen? 

Dan dient u een gezondheidsverklaring in te vullen  De gezondheidsverklaring (ook wel eigen verklaring genoemd) bestaat uit meerkeuzevragen die betrekking hebben op uw gezondheid en rijgeschiktheid.  Aan de hand van uw ingevulde verklaring kan het CBR beslissen of u direct uw rijbewijs aan kunt vragen of verlengen of dat een keuring door een externe specialist nodig is.  Vraag uw gezondheidsverklaring op tijd aan, bij voorkeur minimaal 4 maanden van tevoren. Via het onderstaande formulier doorloopt u voor u uw definitieve aanvraag doet eerst onze pre-check keuring(voorkeuring) en bent u zeker van een snel en soepel verloop van uw uiteindelijke aanvraag bij het cbr. De kosten bedragen van deze pre-check bedragen 41.00,-. Voor de officiële gezondheidsverklaring bij het CBR betaald u nogmaals dit bedrag. Na de Pre-Check weet u wat u in uw situatie kunt verwachten en wat de vervolgstappen zijn. Ook voorkomt u onnodige extra wachttijd en onvoorziene kosten. 

Veelgestelde vragen

Als u gezond genoeg bent om te rijden, krijgt u gelijk het bericht dat u rijgeschikt bent.

Het kan zijn dat we meer informatie nodig hebben om te bepalen of u rijgeschikt bent. Hier ontvangt u indien nodig binnen 60 minuten na het indienen van uw aanvraag bericht over. 

 

Het is aan het CBR om te beoordelen of een kandidaat gezond genoeg is om het rijbewijs te halen of te houden. Vandaar dat een examinator na afloop van het rijexamen kan besluiten dat een kandidaat alsnog een medisch onderzoek moet ondergaan.

Het niet eerlijk invullen van de gezondheidsverklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Als de betreffende persoon betrokken raakt bij een ongeval, en er zijn daarbij signalen dat er mogelijk sprake is van een gezondheidsprobleem dat niet is gemeld bij het verkrijgen van het rijbewijs, kan dit voor de verzekering aanleiding zijn de uitgekeerde schadevergoeding op de verzekerde te verhalen. Daarnaast kan de politie na onderzoek naar de ins and outs van een ongeval een rijbewijsbezitter aanmelden bij het CBR voor een onderzoek. Er moet dan een beargumenteerd vermoeden van ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid bij de opsporingsambtenaar bestaan.

Het CBR adviseert u de gezondheidsverklaring minimaal 4 maanden van te voren aan te vragen. Hoewel de meeste aanvragen sneller worden verwerkt adviseren wij u uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

De gezondheidsverklaring bestaat uit 19 meerkeuzevragen die snel beeld geven op uw algehele gezondheid. De vragen zijn eenvoudig geformuleer voor een ieder snel te beantwoorden. 

Het CBR heeft geen toegang tot uw medische gegevens en kunnen die ook niet opvragen. 

Heeft u de pagina per ongeluk afgesloten of wegedrukt? U heeft na het invoeren van uw emailadres en het doen van de betaling direct al een mail van ons ontvangen met daarin een link naar uw vvragenlijst. Door deze te openen kunt u de vragenlijst opnieuw doorlopen en insturen.

U ontvangt van ons twee mails. 1 na het invullen van uw naam en emailadres en een na het invullen van de volledige vragenlijst. Heeft u deze nog niet binnen check dan eerst uw spam (ongewenste mail) map. Kunt u de mail ook hier niet terugvinde neem dan contact met ons op. 

In de gezondheidsverklaring beantwoord je vragen over je gezondheid. Bijvoorbeeld over de medicijnen die je gebruikt, en over ziektes waardoor je mogelijk niet veilig kunt rijden. Of lichamelijke beperkingen waardoor je alleen met een aangepaste auto mag rijden.

Na het doorlopen van onze pre-check ontvangt u binnen 60 minuten een bericht van onze specialist die uw aanvraag heeft beoordeeld. De doorlooptijd van de de officiele aanvraag bij het CBR kan oplopen tot zo'n vier maanden. 

De kosten voor het aanvragen van de CBR gezondheidsverklaring bij het CBR bedragen dit jaar 41.00,- .  

Het via de website aanvragen van onze pre-check kost 41.00,-.  

Wij zijn een onafhankelijk dienstverlener en werken met onafhankelijke keuringsartsen. Wij proberen via onze service te voorkomen dat men fouten maakt in de aanvraag van de definitieve gezondheidsverklaring bij het CBR. Hier zijn namelijk een hoop klachten over en dit kan zorgen voor extreem lange doorlooptijden, onnodig hoge kosten en zelfs weigeren van een rijbewijs. 

 

mijn-gezondheidsverklaring.online is de verbindende factor tussend e consument en de daarvoor bevoegde keuringsartsen. Door het invullen van de pre-check op deze website krijgt u binnen 60 minuten een oordeel van de Specialist en verbinden wij u indien wij dat nodig achten of wanneer dat gewenst is aan de voor uw situatie meest geschikte keuringsarts.

Op deze website start u een Pre-Check keuring voor uw CBR gezondheidsverklaringsaanvraag om te voorkomen dat u vragen foutief of onbewust onjuist beantwoordt. Een verkeerd antwoord in uw definitieve aanvraag bij het cbr kan u namelijk een hoop vertraging en onnodige kosten opleveren.